UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  "GHEORGHE  ASACHI" DIN  IAȘI

FACULTATEA  DE  AUTOMATICĂ  ȘI  CALCULATOARE

 

 


 Mihail Voicu, Introducere īn automatică


 

 

 

                                                SUBIECTE DE EXAMEN

 

 

Suport de curs

Cursul  1

Cursul  2

Cursul  3

Cursul  4

Cursul  5

Cursul  6

Cursul  7

Cursul  8

Cursul  9

Cursul 10

Cursul 11

Cursul 12

Cursul 13

Cursul 14

F  I  Ş  A     D  I  S  C  I  P  L  I  N  E  I

Codul

Semestrul

Nr. de credite

Numărul orelor pe semestru

AIA208

4

5

Total  112

Curs  42

Lucrări  28

Stud. indiv. 56

 

Categoria formativă a disciplinei

Disciplină īn domeniu

Categoria de opţionalitate a disciplinei

Disciplină impusă

 

Condiţionări

obligatorii

Analiza matematică,  Algebră,  Ecuaţii diferenţiale ,

Matematici speciale

recomandate

Modelarea fizică a proceselor,  Electrotehnică

 

Obiective

Se introduc cunoştinţele de bază, teoretice şi practice, care constituie

reperele esenţiale ale profesiei de inginer automatician.

Conţinut (descriptori)

Modelarea matematică a sistemelor; scheme bloc structurale; răspunsul  la impuls, răspunsul indicial şi la semnal exponenţial; stabilitatea BIBO a sistemelor liniare; caracteristici temporale; proprietăţile sistemelor automate; legi de reglare; metoda locului rădăcinilor; răspunsul la frecvenţă; sisteme realiste; corecţia sistemelor automate; sisteme automate neliniare; metoda funcţiei de descriere; criteriul Popov.

 

Forma de evaluare finală

examen scris

Ponderile evaluărilor

īn nota

finală

        - răspunsuri la examen* (teorie 50%, aplicaţii 50%)

60%

        - activitatea la lucrări *

30%

        - teste pe parcursul semestrului

10%

           * Promovarea finală este condiţionată de obţinerea a minimum nota 5 la examen şi la aplicaţii.

 

 

Suportul de curs se bazează pe manualul:

Mihail Voicu, INTRODUCERE ĪN AUTOMATICĂ

Editura POLIROM, Iaşi, 2002